Knuth

Seria Portalo C

Modele
Dimensiunile mesei
2000 mm x 1200 mm
2500 mm x 1500 mm
3000 mm x 1500 mm
3000 mm x 1800 mm
3000 mm x 1800 mm
Cursa axa X
2100 mm
2600 mm
3100 mm
3200 mm
4200 mm
Cursa axa Y
1400 mm
1900 mm
1900 mm
2500 mm
2500 mm
Cursa axa Z
800 mm
900 mm
900 mm
1000 mm
1000 mm
Turatia axului principal
6000 1/min
6000 1/min
6000 1/min
6000 1/min
6000 1/min
Conul axului principal
BT 50
BT 50
BT 50
BT 50
BT 50
Numarul de posturi
24 Nr
24 Nr
24 Nr
24 Nr
24 Nr
Puterea motorului principal
22 kW
22 kW
22 kW
22 kW
22 kW
Dimensiuni de gabarit (lxLxI)
6.3 m x 4 m x 4.3 m
7.5 m x 4.5 m x 4.5 m
8.5 m x 4.5 m x 4.5 m
8 m x 5.1 m x 4.8 m
10 m x 5.1 m x 4.8 m
Greutatea
16000 kg
20000 kg
22000 kg
30000 kg
34000 kg
-
Dimensiunile mesei
Cursa axa X
Cursa axa Y
Cursa axa Z
Turatia axului principal
Conul axului principal
Numarul de posturi
Puterea motorului principal
Dimensiuni de gabarit (lxLxI)
Greutatea
Portalo C 2014 CNC
Dimensiunile mesei 2000 mm x 1200 mm
Cursa axa X 2100 mm
Cursa axa Y 1400 mm
Cursa axa Z 800 mm
Turatia axului principal 6000 1/min
Conul axului principal BT 50
Vedeți mașina
Portalo C 2519 CNC
Dimensiunile mesei 2500 mm x 1500 mm
Cursa axa X 2600 mm
Cursa axa Y 1900 mm
Cursa axa Z 900 mm
Turatia axului principal 6000 1/min
Conul axului principal BT 50
Vedeți mașina
Portalo C 3019 CNC
Dimensiunile mesei 3000 mm x 1500 mm
Cursa axa X 3100 mm
Cursa axa Y 1900 mm
Cursa axa Z 900 mm
Turatia axului principal 6000 1/min
Conul axului principal BT 50
Vedeți mașina
Portalo C 3022 CNC
Dimensiunile mesei 3000 mm x 1800 mm
Cursa axa X 3200 mm
Cursa axa Y 2500 mm
Cursa axa Z 1000 mm
Turatia axului principal 6000 1/min
Conul axului principal BT 50
Vedeți mașina
Portalo C 4022 CNC
Dimensiunile mesei 3000 mm x 1800 mm
Cursa axa X 4200 mm
Cursa axa Y 2500 mm
Cursa axa Z 1000 mm
Turatia axului principal 6000 1/min
Conul axului principal BT 50
Vedeți mașina